Niebeek Milieumanagement bv beschikt over uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van waterbodems, natuurontwikkeling, waterkwaliteit en waterkwantiteit. De beschikbare kennis is toepasbaar in zowel de projectvoorbereiding als in de uitvoeringsfase van projecten.
Om inzicht te geven in de competenties van Niebeek is voor de volgende expertisevelden een nadere toelichting uitgewerkt: