Bij veel projecten kunnen flora en fauna belangrijke factoren zijn waar rekening mee gehouden dient te worden. Dit geldt zowel voor de voorbereidings- als uitvoeringsfase van projecten. Niebeek kan voor haar opdrachtgevers proactief verschillende zaken m.b.t. flora en fauna verzorgen, zodat tijdig bekend is welke flora, fauna en/of natuurwaarde aanwezig zijn, welke mogelijke knelpunten daarbij ontstaan en hoe daar vroegtijdig op ingespeeld kan worden. Verschillende onderdelen die Niebeek voor haar opdrachtgevers kan verzorgen zijn:

  • Quickscan flora en fauna of Natuurtoets
  • Ontheffingsaanvraag Wet natuurbescherming
  • Ecologisch werkplan ontwerp- en uitvoeringsfase