Niebeek is ervaren in het ontwikkelen en realiseren van natuurontwikkelingsgebieden.

Al meer dan twintig jaar ontwerpen en realiseren wij met regelmaat natuurvriendelijke oevers, poelen, moerassen en (her)meanderende beken.

Vanzelfsprekend houden we daarbij rekening met de gewenste natuurdoeltypen, de morfologie van het gebied en de potentie van de directe omgeving.

Optimaal aansluiten bij de wensen van de betrokken partijen (gemeente, waterschap, provincie, Rijkswaterstaat en natuurbeherende organisaties zoals Natuurmonumenten) zorgt voor een beter resultaat.

Niebeek legt de contacten en zorgt voor een goede afstemming tussen de partijen.