Niebeek Milieumanagement BV beschikt over zeer ervaren Directievoerders en toezichthouders. Zij zorgen tijdens de uitvoering voor de bewaking van het project, kwaliteit, resultaat, budget, planning. Zij houden vinger aan de pols voor wat betreft communicatie naar de opdrachtgever maar ook de omgeving en andere belanghebbenden, Veiligheid & Gezondheid en Flora en Faunawetgeving. Aan het eind van het werk zal de complete besteksadministratie worden overgedragen aan de opdrachtgever.

Soms is er sprake van werkzaamheden die plaatsvinden in een waterbodem waarbij de interventiewaarde overschreden wordt. Er kan sprake zijn van een ernstige bodemverontreiniging door bijvoorbeeld een voormalige gasfabriek. Dan dienen zowel de werkzaamheden zelf (aannemer gerelateerd) alsook het toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden onder speciaal certificaat te worden uitgevoerd. Voor dergelijke werken gelden speciale regels, zo heeft de wetgever bepaald. Niebeek beschikt over een aantal BRL SIKB6000 protocol 6003 gecertificeerde toezichthouders die voor zulke werken ingezet kunnen worden.