Raamovereenkomst ‘Integrale Technische Adviesdiensten’ (ROKITA) voor Waterschap Brabantse Delta, Waterschap Hollandse Delta, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en Hoogheemraadschap Delfland en de Raamovereenkomst ‘Integrale Technische Adviesdiensten’ (ROKITA) voor Waterschap Aa en Maas

Periode: 2020 tot 2023

Niebeek is binnen beide raamcontracten één van de raamcontractanten voor het perceel ‘Buitengewoon onderhoud watergangen (baggeren)’. 
De binnen de raamovereenkomsten uit te voeren werkzaamheden hebben betrekking op projectmanagement en advies- en technisch inhoudelijke werkzaamheden t.b.v. het voorbereiden van baggerwerkzaamheden zoals het bepalen van de kwaliteit en kwantiteit van het slib, het opstellen van risicoanalyses, SSK-ramingen, omgevingsmanagement en het opstellen van contracten (zowel UAV als UAV-gc).