Projectnaam: Pilot Drooggemaakte polder aan de westzijde te Aarlanderveen
Opdrachtgever: Hoogheemraadschap van Rijnland
Periode project: medio 2012 tot oktober 2015
Het Hoogheemraadschap van Rijnland voert in het kader van het project ‘Baggeren overige watergangen in landelijk gebied’ een pilotproject uit in de Drooggemaakte polder aan de westzijde te Aarlanderveen. In deze polder zijn de aangelanden verantwoordelijk voor het baggeren tot de leggermaat (ca. 120 km watergang). Omdat Rijnland de legger wil verdiepen is Rijnland verantwoordelijk voor het verdiepingsdeel. Om te voorkomen dat tweemaal gebaggerd moet worden, zijn de aangelanden voor de keuze gesteld om het gehele baggerwerk zelf uit te voeren (tegen een vergoeding voor het baggeren en ontvangen van de verdiepingsbagger) of alles door Rijnland te laten baggeren (tegen betaling van het baggeren van het onderhoudsdeel). Niebeek is hiertoe letterlijk de boer op gegaan en heeft alle aangelanden in het gebied persoonlijk benaderd. Alle 66 aangelanden hebben vervolgens besloten zelf te gaan baggeren. Om alle afspraken tussen Rijnland en de aangelanden vast te leggen zijn contracten opgesteld. Na het broedseizoen van 2013 zijn diverse aangelanden gestart met het baggeren. Niebeek heeft tijdens het baggeren toezicht gehouden, de uitkeuringen verzorgd en de daaruit volgende processen-verbaal van oplevering opgesteld. Eind 2014  was ruim 90% van de watergangen gebaggerd en goedgekeurd. In 2015 zijn de laatste watergangen gebaggerd en goedgekeurd.
Baggeren en innovatieve contractvorm UAV-GC in baggercluster 3 Midden Rijnland