Advisering en voorbereiding baggeren Vaarwegen Zuid-Holland
Projectnaam: Advisering en voorbereiding baggeren Vaarwegen Zuid-Holland
Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland
Periode project: augustus 2010 tot 2015


De vaarwegen de Oude Rijn (van Alphen aan de Rijn tot Woerden), de Gouwe (van Gouda tot Alphen aan de Rijn) en het Aarkanaal (van Alphen aan de Rijn tot de Drecht) zijn in opdracht van De Provincie Zuid-Holland en in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Rijnland in het kader van onderhoud gebaggerd.
In de voorbereiding op dit onderhoudsbaggerwerk heeft Niebeek m.b.v. AutoCad 3D een DTM van het te baggeren profiel gemaakt waaruit de te baggeren hoeveelheden zijn bepaald. Daarnaast heeft Niebeek in alle voorbereidende onderzoeken gecoördineerd (t.a.v. kwaliteit, explosieven, flora en fauna, archeologie, asbest, stabiliteit waterbodem en oevers, kabels en leidingen en de afzet/verwerking van baggerspecie). Uit de resultaten blijkt dat ca. 420.000 m3 gebaggerd zal moeten worden waarbij de kwaliteit van de baggerspecie varieert van vrij toepasbaar tot ernstig verontreinigd.
In een tweede fase zijn de met asbest verontreinigde vakken in een apart contract gebaggerd.
Ten behoeve van de aanbesteding heeft Niebeek voor beide fasen het bestek opgesteld en de aanbesteding voor de opdrachtgevers begeleid. Tijdens de uitvoering heeft Niebeek het toezicht en de directievoering verzorgd.