Baggercluster 5 Nieuwkoop en omgeving
Projectnaam: Baggercluster 5 Nieuwkoop en omgeving
Opdrachtgever: Hoogheemraadschap van Rijnland
Periode project: januari 2012 tot einde 2015


Het beheergebied van het Hoogheemraadschap van Rijnland is opgedeeld in baggerclusters om ervoor te zorgen dat in 2021 het gehele watersysteem op orde is. Na de voorbereiding en uitvoering van de baggerclusters 1 en 3 is Niebeek in januari 2012 gestart met de voorbereiding van baggercluster 5. Dit cluster beslaat de polders rondom Nieuwkoop en bevat ruim 160 km aan watergangen. Niebeek heeft de peilwerkzaamheden en bemonsteringen uitgevoerd en alle overige voorbereidende onderzoeken (flora en fauna, archeologie, niet gesprongen explosieven) gecoördineerd. Ten behoeve van de uitvoering is het project opgedeeld in 4 deelgebieden. Na het opstellen van een RAW+ bestek is het eerste deelgebied (ca. 45.000 m3) in 2013 in uitvoering gegaan.  Het tweede deelgebied (ca. 195.000 m3) is in 2013-2015 middels een UAV-gc contract uitgevoerd. Niebeek heeft hiervoor de contractdocumenten conform de UAV-GC 2005 opgesteld en heeft tijdens de uitvoering de contractbeheersing conform de UAV-GC verzorgd (contractmanager, toetscoördinator). In 2015 zijn ook het derde en vierde deelproject (respectievelijk ca. 60.000 m3 en ca. 80.000 m3) aanbesteed. De uitvoering van deze projecten loopt momenteel waarbij Niebeek de directie UAV, het toezicht en de milieukundige begeleiding verzorgt.