Projectnaam: Actualisatie baggerplannen
Opdrachtgever: Waterschap Vallei en Veluwe
Periode project: 2014 tot heden
Het waterschap en de gemeenten hebben in het verleden op grote schaal gebaggerd om invulling te geven aan bestaande baggerplannen. Om een gestructureerde aanpak van de waterlopen voor de komende 20 jaar mogelijk te maken, zijn voor diverse gemeenten de baggerplannen geactualiseerd. De baggerplannen bestaan uit een grote database waarin alle waterganggegevens zijn opgenomen en geven inzicht in de beschikbare informatie over de waterlopen, de verwachte kwaliteit en kwantiteit van de aanwezige bagger, de slibaanwas voor de komende jaren en het hieruit volgende financiële plaatje (incl. de kostenverdeling tussen verschillende partijen), de prioritering en planning. De nieuwe baggerplannen vormen de basis voor een planmatige aanpak om te kunnen bepalen waar baggeren gewenst is.
Advisering en voorbereiding baggeren Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder