Voorbereiding van onderhoudsbaggerwerken Waterschap Rivierenland

Projectnaam: Voorbereiding van diverse onderhoudsbaggerwerken Waterschap Rivierenland
Opdrachtgever: Waterschap Rivierenland Periode: 2010 tot heden

Waterschap Rivierenland laat ieder jaar, verspreid over haar beheergebied, meerdere baggerwerken uitvoeren. Niebeek heeft sinds 2010 een raamcontract met Waterschap Rivierenland waarbinnen al vele baggergebieden zijn voorbereid en uitgevoerd.
Ook in 2020 worden weer verschillende baggergebieden door Niebeek voorbereid waarbij profielmetingen worden uitgevoerd, te baggeren hoeveelheden worden bepaald en baggerbestekken, inclusief de bijlagen en tekeningen op basis van de standaarden van het waterschap worden opgesteld.